Consultoría Jurídica y Laboral

Elaboracion da relación de postos de traballo e análise do equipo actual e encadramento dentro das funcións establecidas na RPT. Cabana de Bergantiños 2017. Realizado pola USC en colaboración con Quorum.
Asistencia técnica e xurídica no deseño e implantación efectiva dunha RPT e un plan de ordenación de RRHH no Concello de Betanzos. 2017
Elaboracion da relación de postos de traballo e analise do equipo actual e encadramento dentro das funcións establecidas na RPT. Silleda 2016


Consultoría de Administraciones Públicas y Desarrollo Local

Servizo de coordinación de desemvolvemento local. Cariño 2017
Implantación do parque agro-industrial de Abegondo. 2016
Xestión cos propietarios dos terreos e da demanda potencial do parque agroalimentario de Abegondo. 2016
Elaboración mapa agrícola. Silleda 2016
Estudo de aptitudes de cultivo baseado en ferramentas GIS. Silleda 2016
Estudo de rendibilidade de cultivos. Silleda 2016
Estudo de canles de comercialización de productos. Silleda 2016
Servizo de coordinación de desemvolvemento local. Cariño 2016
Servizo de coordinación de desemvolvemento local. Cariño 2015

666 054 417


quorum@equipoquorum.com

> "